Het bevorderen van de studiehouding en van een evenwichtige verstandelijke ontwikkeling hoort tot onze kerntaken. Wij engageren ons om een goede studiesfeer te creëren. Daartoe helpen we internen om te leren leren en bieden we een vorm van studiebegeleiding. Een goede studiehouding steunt op regelmaat door een voldoende en dagelijkse inzet.

Hulp en ondersteuning bij het leren leren vinden wij heel belangrijk. Ook de oudsten kunnen altijd terecht bij een opvoed(st)er met hun vragen.

Onze jongste internen studeren in een studiezaal. Vanaf het vierde jaar S.O. kunnen de internen, in overleg met hun ouders, kiezen tussen studeren op hun kamer of in de studiezaal van hun groep.

De verplichte en vrije studietijd varieert evenwel volgens leeftijd en gevolgde afdeling. Er zijn twee verplichte studiemomenten voor ASO- en TSO- studenten; één verplicht blok voor BSO- studenten en daarnaast nog vrije studie later op de avond. Afhankelijk van de leeftijd duurt een studieblok 1 uur of 1u15. In examenperiodes is er extra studietijd voorzien.

Indien blijkt dat een intern een grote achterstand heeft voor een bepaald vak, wordt er in overleg met de ouders gezocht naar extra studiebegeleiding, door het aanbieden van bijles.

IMG_0152a