Sinds jaren is een aparte ouderraad voor het internaat werkzaam. Wij vinden het contact met de ouders belangrijk en de samenwerking verrijkend. Met onze ouderraad willen wij dan ook die dialoog bevorderen :

–        de ouders kunnen ons vertellen wat er bij hun zoon/dochter leeft aan vragen en verwachtingen

–         wij kunnen de moeilijkheden en de boeiende ervaringen, kortom het wel en wee op ons internaat met u bespreken

Een goede uitwisseling van informatie kan veel misverstanden voorkomen.

Bovendien is er iedere vergadering de kans om in kleine groepen, per leefgroep, met elkaar van gedachten te wisselen.

Per schooljaar komt het erop neer dat er 4 donderdagavonden een bijeenkomst gepland wordt van 20.00 u. tot 22.30 u.

Ieder jaar mogen we op heel wat ouders rekenen die dit engagement aangaan.

Inspraak van internen vinden wij eveneens belangrijk. Enkele keren per jaar komt de zaalraad bijeen. De zaalraad wordt per groep gehouden en bestaat uit verkozen afgevaardigden van de internen van de verschillende scholen. Iedere afgevaardigde kan voorstellen voorleggen, namens de groep die hem verkozen heeft. De opvoeder is aanwezig op elke zaalraad. Van elke zaalraad wordt er een verslag opgesteld en verspreid.