De internen krijgen 3 keer per jaar een internaatsrapport mee naar huis. Hierin komen zowel de attitude als de studie-inzet aan bod. De ouders krijgen zo een beter beeld van het functioneren van hun zoon op internaat. Dit rapport wordt ondertekend door de ouders en de klastitularis.

De samenwerking met de scholen vinden wij belangrijk. Zo kunnen we de studieresultaten van dichtbij opvolgen en eventueel bijsturen.

Na het eerste internaatsrapport zijn er oudercontacten op het internaat. Verder is er steeds de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek met de groepsleid(st)er of een opvoed(st)er, eventueel in aanwezigheid van de directeur.