Het internaat wil jongeren individueel en in groep begeleiden om goede christenen te worden. Daarom willen wij proberen om samen te leven vanuit een evangelische inspiratie. De persoon, het optreden en de boodschap van Jezus van Nazareth zijn voor ons een model om ons op weg naar een gelukkige samenleving te helpen.

Vanuit een evangelische voedingsbodem willen we op een niet dwingende wijze ieders persoonlijke engagement aanspreken. De evenwichtige ontplooiing van het individu gaat voor op de massale deelname aan gebedsmomenten en vieringen. Wel verwachten we altijd en van iedereen een basishouding van respect.

Wij geloven in de waarde van solidariteit met en tolerantie voor anderen. Zo willen we onze internen stimuleren tot volwaardige deelname aan het religieuze, culturele en maatschappelijke leven.

We willen samen ontdekken dat eerlijkheid, behulpzaamheid en respect belangrijke christelijke waarden zijn om een toffe gemeenschap te vormen.

Op geregelde tijdstippen komen we dan ook samen, in kleine of grote groepen, om bezinningsmomenten te houden.

IMG_0049a IMG_0048a-1