studie-engagement als basisvoorwaarde

Home@school Klein Seminarie geeft jongens en meisjes vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs tot het einde van het secundair onderwijs de kans om er te verblijven van maandagmorgen (eventueel zondagavond) tot vrijdag na schooltijd. Zij volgen onderwijs bij onze basisschool of bij één van de secundaire scholen van de scholengemeenschap Markdal. Het studieaanbod vindt u hier.

Home@school biedt verschillende settings om te studeren. Voor iedereen staan goed uitgeruste studiezalen ter beschikking. Daarnaast is er ook ruimte voorzien om in kleinere groepjes of individueel te werken. Op diverse plaatsen kunnen de jongeren over pc’s en draadloos netwerk beschikken. De studietijden zijn structureel vastgelegd maar worden indien nodig aangepast aan andere engagementen.

De ouders en begeleiders kiezen samen welke studieomgeving (studiezaal of kamer) en methode het meest aangewezen is. De samenwerking tussen Home@school en de scholen zorgt voor een efficiëntere studiebegeleiding. De resultaten worden van dichtbij opgevolgd en indien nodig wordt er bijgestuurd.

gezondheid

Home@school hecht veel belang aan een gezonde levensstijl. Zo verwachten we van iedere jongere die kiest voor ons project dat hij minimaal eenmaal per week actief deelneemt aan sport of spel. Hiervoor zijn er heel wat mogelijkheden. Daarnaast beschikken wij over een eigen keuken die garant staat voor evenwichtig uitgebalanceerde maaltijden. Deze worden met de grootste zorg bereid door onze huiskok.

Vanzelfsprekend is de campus rookvrij, zoals de wetgeving ons verplicht.

Gezondheid omvat ook de aandacht voor het welbevinden. Inspanning (lichamelijk en geestelijk) en ontspanning moeten in evenwicht zijn. Ook problemen worden met de nodige zorg aangepakt. Als alles lijkt tegen te zitten, zijn er de begeleiders om te luisteren en mee te zoeken naar oplossingen.

sociaal en solidair

Samenleven met een honderdtal jongeren van verschillende leeftijden, in verschillende studietrajecten, met verschillende interesses en karakters is van onschatbare waarde voor de sociale ontwikkeling. Net dat aspect van Home@school spreekt heel wat jongeren aan. Samenwerken leidt immers tot de beste resultaten. Het houdt de bereidheid in om het belang van de ander of de groep te laten primeren.

Net zoals thuis brengt dat heel wat werk en verantwoordelijkheden met zich mee. Wij verwachten van onze jongeren dat zij geregeld hun steentje bijdragen en praktische taken helpen uitvoeren (bijvoorbeeld hulp in de eetzaal of bij het afruimen). Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen oog heeft voor elkaars noden en bereid is om elkaar te helpen. Zo kunnen de oudsten peter worden van de jongsten.

De stap naar echte solidariteit is maar klein. We stimuleren dan ook graag de jongeren die willen deelnemen aan activiteiten ter ondersteuning van sociale projecten en goede doelen.

samenwerking

Een jongere die start op Home@school staat aan het begin van een lang traject. Een goede samenwerking met de ouders is onontbeerlijk. We zijn partners in de opvoeding, dus goede communicatie is uitermate belangrijk. Ook met de scholen waar onze jongeren les volgen is er een intensieve samenwerking in de vorm van overlegmomenten of het uitwisselen van informatie. Indien nodig kunnen we beroep doen op externe partners (CLB Noorderkempen, logopedisten, bijlesgevers…).

respect

Respect is een belangrijke pijler in ons opvoedingsproject. Vanuit onze christelijke overtuiging verwachten wij van elke jongere die kiest voor Home@school een open houding ten opzichte van de andere. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om een hechte en toffe groep te worden.

Daarnaast beschikt Home@school over heel wat ruimte en een uitgebreide accommodatie. Wij verwachten dat iedereen met de grootste zorg hiermee omgaat. Zo kunnen we samen groeien in een sfeer van vertrouwen.