Creëer jezelf!

Ouders spelen in dit proces de voornaamste en meest verantwoordelijke rol. Maar in de complexe samenleving van vandaag en met de hoge verwachtingen die men aan jongeren stelt, is het soms moeilijk voor ouders om voor de nodige wortels en vleugels te zorgen. Home@school heeft niet de ambitie om ouders te vervangen, maar wil wel voor een omkadering zorgen die een grote meerwaarde kan zijn in de opvoeding. De naam Home@school is niet zomaar gekozen.

‘Home’ staat voor thuisgevoel. Dat wordt bereikt door onze huiselijke accommodatie en door de mogelijkheid om – net als thuis – deel te nemen aan een omvangrijk ontspanningsaanbod. Het wordt echter vooral bereikt door de zorgzame omgang van begeleiders met de jongeren. ‘School’ wijst op het belang dat we hechten aan een degelijke opleiding. Enerzijds zorgen de lagere en secundaire scholen van scholengemeenschap Markdal daarvoor. Anderzijds staat Home@school garant voor een goede studieondersteuning door het aanbieden van structuur en individuele begeleiding.

Het is onze missie om jongeren ertoe aan te zetten zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doel willen we bereiken door hen een tweede thuis te bieden met aanvullende kansen en een brede zorg voor een degelijke opleiding.

“Creëer jezelf!” Hiermee willen we benadrukken dat we van onze jongens en meisjes verwachten dat zij zich actief engageren. Met “Home@school creëer je-zelf!” nodigen we alle jongeren uit mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het welslagen van onze missie.

home_boom