Tijd voor een losse babbel …

… of een ernstig gesprekIMG_0036a

Wij willen aan de internen die het wensen een zo ruim mogelijke begeleiding aanbieden. Nogal wat jongeren hebben nood aan wat extra individuele zorg en aandacht. Als we dit aan het toeval overlaten, komt er maar weinig van terecht. Daarom kunnen onze internen een beroep doen op een persoonlijke begeleiding. Wat houdt dit in?

– op regelmatige tijdstippen heeft de intern een gesprek met zijn begeleider.  Hij kiest zelf met wie van de opvoeders hij het beste kan praten.

– De intern kan eigenlijk alles met hem bespreken: omgaan met medeleerlingen, leraars, ouders, zijn twijfels en zorgen, moeilijkheden, pesterijen,…

– Indien de intern bepaalde zaken in vertrouwen wenst te vertellen aan zijn begeleider dan kan dit natuurlijk. De begeleider zal dan deze informatie nooit misbruiken. Indien de intern ooit een ernstig fout begaat, zal deze zich steeds onthouden bij de uiteindelijke strafbepaling.

– De jongeren moeten natuurlijk de begeleider de kans geven om  hun te helpen. Dit houdt in dat hij b.v. contact kan opnemen met de klastitularis, met de ouders, enz. Hij zal dit uiteraard eerst met de intern in kwestie bespreken.