Wie instapt in dit traject kiest voor actieve deelname aan één van de projecten waarvoor Home@school zich inzet. Jaarlijks zamelen wij geld in ter ondersteuning van Welzijnszorg. Tegelijkertijd leren we zo de problematiek rond armoede beter kennen. In Hoogstraten zijn er verschillende organisaties waar onze jongeren vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren: WZC De Stede Akkers, tehuis voor mensen met een beperking,… De jongeren worden eveneens aangemoedigd om zelf initiatieven uit te werken zoals bijv. Foster Parent Plan.

Wij hopen met dit traject het sociaal bewustzijn van onze jongeren blijvend aan te wakkeren.