Aanbod op maat, keuze uit vijf interessedomeinen

Met ‘Creëer jezelf!” beogen we niet alleen een sterke studieopleiding. Zinvolle vrijetijdsbestedingen hebben een grote vormende waarde en zijn een verrijking van de leefwereld van jongeren. Ze dragen bij tot een gezonde, brede kijk op de wereld. Voor ons is het zelfs zo belangrijk dat een engagement voor minstens één interessedomein niet vrijblijvend is. Dit zijn de mogelijkheden:

Jongeren kunnen zich voor één of meerdere van deze domeinen engageren  tijdens het schooljaar. Deze activiteiten kunnen zowel binnen als buiten Home@school plaatsvinden. We kunnen hiervoor bogen op een sterke samenwerking met verenigingen en lokale instanties van Hoogstraten.

Het engagement en de discipline die men daarvoor opbrengt worden op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en gerapporteerd.